Rady a Návody

Multifunkční nátěry FN® nejsou barva. Nanášejí se jako poslední nátěrová vrstva na již nabarvený nebo surový povrch. Funkcí FN, je vytvořit na natíraném povrchu velmi tenkou vrstvu vysoce oxidačního materiálu, který je schopen čistit vzduch a samočistění ošetřené plochy. Jde o vodnou suspenzi s minerály, která se od běžných barev liší svojí vizkozitou (vazkostí) i dalšími vlastnostmi. Při nanášení FN a pro zajištění plné funkčností vytvořeného FN povrchu je proto nutno dodržet aplikační zásady a doporučení výrobce: