Šatny, kuřárny a toalety

Fotokatalytická technologie PROTECTAM FNâ je schopna výrazně pomoci při eliminaci nepříjemných pachů v prostorech jako jsou kuřárny, šatny a toalety, které využívá větší množství lidí. Zdrojem nepříjemného zápachu v těchto místnostech jsou, prakticky bez výjimky, velmi nízké koncentrace rozptýlených molekul zapáchajících organických látek, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, nebo se do vzduchu odpařují z lidského potu či exkrementů. Tento problém se daří jen částečně řešit kvalitní vzduchotechnikou, dobrým stavem odpadů, systematickým úklidem a použitím deodorizačních prostředků.

Fotokatalytický povrch stropu a stěn, vytvořený FN nátěrem a aktivovaný ultrafialovým (UVA) světlem, představuje technologii, která umí nepříjemné pachy účinně eliminovat a v kombinaci s ostatními opatřeními vytvořit v místnostech, kde je využita, příjemné prostředí.

Místo takových zařízení jako jsou drahé a provozně nákladné kuřácké „budky“

                                                

je možno s využitím fotokatalytické technologie PROTECTAM FN® výrazně vylepšit kvalitu vzduchu ve stavebně odděleném prostoru pro kuřáky omezit únik zapáchajících a nebezpečných látek z cigaretového kouře do okolních prostor. Využití této technologie v kuřáckých prostorech vyžaduje vyšší intenzitu nasvícení ploch ošetřených FN® nátěrem UVA světlem (doporučená intenzita je 1W světelného výkonu zdroje na 1m2 FN povrchu). Fotokatalytický povrch vytvořený tímto nátěrem v kuřáckém prostoru by měl být co největší (strop a svislé stěny, které je možno nasvítit UVA světlem).

                               

Uplatnění FN®nátěrů v kuřárnách je výhodné také proto, že chrání povrch (na němž jsou naneseny) před žloutnutím v důsledku usazování látek obsažených v cigaretovém kouři (platí pro povrch na který dopadá UVA světlo). Rozdíl je znatelný, jak ukazuje obrázek již po několika měsících).