Oblasti použití

Využití multifunkčních nátěrů PROTECTAM FN® je velmi široké. Jde o 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Povrchová FN® vrstva dosahuje až 100% absolutní fotokatalytické účinnosti a předstihuje tak násobně co do účinnosti ostatní konkurenční produkty na světovém trhu. Natřená plocha, pokud je aktivována ultrafialovou složkou světla (součást denního světla nebo produkovaná zdrojem umělého UVA záření) účinně čistí vzduch (nebo i vodu) od nečistot, účinně likviduje mikroorganismy a vykazuje silnou samočistící schopnost. Světlem aktivovaný FN® povrch si tuto schopnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem PROTECTAM FN®  pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům (odstíní 100% UV).

Využití nátěrových hmot PROTECTAM FN®

Výše uvedené vlastnosti (funkce) umožňují využití  FN®  v mnoha oblastech:
ČISTIČKA VZDUCHU

Mimořádná fotokatalytická účinnosti povrchu vytvořeného nátěrem FN® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování od široké škály polutantů. FN® je až dosud jediným fotokatalytickým produktem na trhu, jehož účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání 50% rozložitelných polutantů (údaj je prokázán tresty nezávyslých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje vysokou účinnost čištění vzduchu jak v interiérech, tak i v exteriéru. 

  • Poznámka: konkurenční nátěrové hmoty domácích i zahraničních výrobců  (1. generace) dosahují v současné době účinnosti 1 - 8% rozkladu polutantů při jediném kontaktu vzdušné masy s jimi vytvořeným povrchem. Proto je jejich skutečný efekt při čištění vzduchu zcela zanedbatelný.

         

BIOCIDNÍ PROSTŘEDEK 

Světlem aktivovaný fotokatalytický FN® povrch účinně likviduje mikroorganismy. Lze jej proto využít jako biocidní prostředek s dlouhodobou účinností. Jeho biocidní efekt je (na rozdíl od ostatních desinfekčních prostředků) založen na fyzikálním a ne chemickém působení. Mikroorganismy si proti němu nemohou vytvořit imunitu a navíc, na rozdíl od chemických prostředků, které přestávají působit ve velmi krátkém časovém úseku od jejich použití (většina po dobu, než zaschnou), FN® povrch aktivovaný UV světlem ničí mikroby trvale. Vzhledem k nechemické podstatě biocidního efektu založeného na fotokatalýze a inertním vlastnostem materiálu z něhož je tvořena FN® vrstva se na použití FN® nevztahují legislativní omezení pro chemické biocidní přípravky! 

  • Poznámka: Nátěry s nízkou fotokatalytickou účinností (1. generace) mají přirozeně i nižší účinnost při likvidaci mikroorganismů, proto si (na rozdíl od FN®) svůj biocidní efekt často "vylepšují" přídavkem chemie, jejíž účinek je časově limitován a v řádu několika měsíců pomine.
SAMOČISTÍCÍ POVRCH, OCHRANA PROTI PLÍSNÍM, ZELENÉ ŘASE A PAVUČINÁM
Fotokatalytický FN® povrch vykazuje silnou samočistící funkci, fasády a střechy domů ale i zdi v interiéru se minimálně zanášejí špínou rozptýlenou ve vzduchu (saze, prach a mikrokapénky mastnoty). Plochy ošetřené FN® zůstávají dlouhodobě čisté.
Mechanismus působení:
•    Fotokatalytický efekt vytváří vysoce oxidační povrch, který na prachových částicích spálí lepivé organické látky (pyrény, dehet aj.).
•    Anorganické prachové zbytky zbytky špíny jsou pak z povrchu odstraněny v důsledku působení  proudění vzduchu a venku i deště.
•    Vysoce oxidační povrch zabraňuje navíc porůstání povrchu natřeného FN  zelenou řasou, plísněmi a následně mechem a lišejníky.
•    Na FN® povrchu se neudrží pavučiny.
ANTIGRAFFITI PROSTŘEDEK
FN® povrchová vrstva umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprayery. Na rozdíl od ostatních antigraffiti nátěrů je plně paropropustná.
Antigraffiti efekt je výsledkem několika vlastností nátěrové FN® vrstvy:
    hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy nebo fixů k ploše natřené FN,
    vysokopovrchový materiál FN vrstvy absorbuje velké množství pigmentu a zabraňuje jeho proniknutí k podkladu,
•    relativně měkká struktura materiálu FN vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podklad
•    fotokatalytický efekt zajišťuje samočištění méně znečistěných míst
Pro odstranění graffity stačí mechanické prostředky – rýžový kartáč a tlaková voda. Obnova antigraffiti povrchu s provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti.

Základní informace o FN® (prezentační video):