Proti zelené řase a lišejníku

Ve venkovním prostředí, kde je dostatek vlhkosti, se na povrchu zdí a střech (ale také na jiných objektech ploty, betonové konstrukce mostů sochy aj.) dobře daří řasám (zejména zelená řasa) a plísním. Tyto mikroorganismy vytvářejí příznivé podmínky pro to, aby se na povrch, kde se již usadily, zasídlily návazně mechy a lišejníky. Tento porost často nejenom hyzdí vzhled stavebních objektů, ale také zesiluje erozivní působení na podklady, na nichž je umístěn. Mechy a lišejníky totiž produkují kyseliny, které rozleptávají podklad, na němž rostou.

Provedením FN nátěru je možno tomuto procesu dlouhodobě zamezit.

Zahradní sloupek z bílých cihel – po5. letech

                                                       

Náhrobní desky ( materiál teraso) – deska vlevo – stav po 4 letech od aplikace FN. Deska vpravo – bez ošetření FN

                   

Podezdívka kostela ve Zbečně – spodní část ošetřena nátěrem FN není porostlá zelenou řasou ani po 4. letech.

                           

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem Protectam FN®1 . Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®2. Na vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu potřebujeme 1/3 l. Protectam FN®1 a 2/3 l. Protectam FN®2 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.