Proti zápachu

Multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie). Pokud se aktivované vrstvy dotkne molekula nebo mikroskopická částice oxidovatelného materiálu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Drtivá většina zapáchajích látek je tvořena organickými molekulami, které jsou fotokatalýzovu rozložitelné na neškodné a nezapáchaqjící látky.

Stěny a strop, které jsou opatřeny nátěrem PROTECTAM FN®, tak mohou fungovat jako vysoce účinná čistička vzduchu, která snižuje koncentraci  zapáchajících látek ve vzduchu místnosti. Čím větší plocha je opatřena FN® povrchem a čím větší energií ultrafialového světla je tento povrch nasvícen a čím intenzivnější je turbulence vzduchu v místnosti, tím účinněji tato nanočistička vzduchu funguje.

Strop a stěny, které jsou natřeny FN® dokážou nejenom účinně odstraňovat zápach, ale také zachovat FN®ošetřené zdi dlouhodobě čisté. Zdi které nejsou natřeny FN® , na rozdíl od těch, kde je FN®povrch, rychle začínají získávat špinavé zabarvení pokud jsou vystaveny látkám unikajícím do vzduchu z vaření a topení. Platí to zejména pro místa, která jsou ve zvýšené míře vystavena proudění vzduchu , který sebou unáší částice mastnoty, prachu a saze.

Pokud se v místnosti vaří (např. smažené jídlo), je pach z něj plně odstraněn zpravidla do 20-30ti minut. Pokud je zdroj zápachu v místnosti trvalý a intenzivní (například chovy některých živočichů), dojde k jeho výraznému snížení (nikoli k jeho plnému odstranění).

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. 1 litr nátěru postačuje k vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu (metoda - stříkání). Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem PROTECTAM FN®2. Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem PROTECTAMN FN®3 . Na vytvoření 10 m2 oxidačního antibakteriálního povrchu potřebujeme 1/3 l. PROTECTAM FN®2 a 2/3 l. PROTECTAM FN®3 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.