Proti plísním

 
Multifunkční fotokatalytické nano nátěry PROTECTAM FN® jsou účinným nechemickým prostředkem pro potlačení růstu plísní. 
 
Na povrchu opatřeném nátěrem FN® se po jeho zaschnutí vytvoří velmi tenká anorganická vrstva s velmi malými póry.  Tato vrstva je pro usazování a růst plísní silně nepříznivým prostředím. Póry v FN® vrstvě jsou extrémně malé a neumožňují prorůstání plísně. Nebrání však prostupnosti vodní páry. Minerály obsažené v FN® vrstvě navíc neposkytují plísním vhodné živiny pro jejich růst.  Tento efekt působí dlouhodobě.
 
V případě, že na FN® vrstvu dopadá ultrafialové světlo, jsou spory plísní a jimi vylučované nebezpečné toxiny, likvidovány silně oxidačním fotokatalytickým efektem. Ten způsobuje okamžitou reakci prakticky všech organických mikroskopických částic (např. molekuly chemických látek, prach, viry, bakterie, spory) se vzdušným kyslíkem. Dojde tak ke stejnému výsledku, jako by byly spáleny. Rozloží se převážně na molekuly vody a oxidu uhličitého.
 
FN® nátěr dlouhodobě omezuje růst plísní a čistí zamořený vzduch v místnosti od toxinů a karcinogenů, které plísně vylučují. 
 
Aplikace:
  • Zeď napadenou plísní očistěte,  ošetřete chemickým přípravkem proti plísním (např. SAVO), případně přetřete barvou a nechte zaschnout.
  • Poté naneste na zeď jednu vrstvu suspenze FN®1. 
  • Dále naneste na zeď dvě vrstvy nátěru FN®2. Každou vrstvu nechte před nanášením následující zaschnout. 

Nanášení FN® nátěrů můžete provádět stříkací pistolí, nízkým lakýrnickým válečkem nebo štětcem.
 
Aktivace UV světlem:
 

V případě venkovních aplikací FN® nátěrů je zpravidla plně zajištěna fotokatalytická funkce FN® nátěru, protože denní světlo obsahuje dostatek UV záření. 

V interiéru lze protiplísňový účinek Protectam FN® nátěrů. K nasvícení doporučujeme využívat UVA zářivky s vlnovou délkou 350 – 365 nm. 

V případě výskytu plísní výrobce jednoznačně doporučuje nanést FN® nátěr nejenom na místo postižené plísní, ale také na strop a stěny místnosti, tak, aby fotoaktivní FN® plocha byla co největší.

Takto lze zajistit nejenom zamezení šíření plísní, ale také eliminaci toxických a karcinogenních látek vylučovaných plísněmi do vzduchu. Pokud je FN® plocha nasvícena UV světlem, funguje jako účinná čistička vzduchu. Účinnost čistění vzduchu je tím vyšší, čím větší je natřená FN® plocha a intenzita aktivačního světla.

 

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem    Protectam FN®1  . Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®2. Na vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu potřebujeme 1/3 l. Protectam FN®1   a 2/3 l. Protectam FN®2 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.