Proti infekcím

Antibakteriální multifunkční nátěry Protectam FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie). Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo jiná oxidovatelná mikroskopická částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek.

Popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů využitelných ve zdravotnictví a při ochraně zdraví.

Na vysoce oxidačním aktivovaném FN® povrchu není schopen přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Viry, které se dotknou povrchu, jsou likvidovány prakticky okamžitě a i ty nejodolnější bakterie jsou zabity během pár desítek minut. Zbytek jejich mrtvého těla je rozložen („spálen“) na neškodné látky. Mikroorganismy si nejsou schopny vytvořit proti fotokatalytickému „spálení“ odolnost (nemutují jako při použití chemických desinfekcí nebo abntibiotik).

Mimořádná fotokatalytická účinnost aktivovaného FN® povrchu přeměňuje plochy natřené FN® suspenzí na účinnou čističku vzduchu. Při přirozeném proudění vzduchu v místnosti dochází ke kolizím mikroorganismů rozptýlených ve vzduchu s aktivní FN® vrstvou. Přitom jsou rapidně likvidovány všechny viry, které se této vrstvy dotknou. Bakterie, které se na zdi uchytí, jsou likvidovány také. Tímto způsobem dochází ke snižování koncentrace patogenních mikroorganismů i ve vzduchu místností, jejichž stěny a strop jsou ošetřeny FN®. Po rozsvícení aktivačních UVA světel dochází typicky ke snížení koncentrace mikroorganismů a vyčištění vzduchu o 4 log. řády během 60 – 120 minut. Čím větší plocha je opatřena FN® povrchem a čím větší energií ultrafialového světla je tento povrch nasvícen, tím účinněji tato nanočistička vzduchu funguje.

Potvrzení o antibakteriální účinnosti:

Multifunkční nátěry Protectam FN® jsou svým účinkem antibakteriálním nátěrem využitelným ve zdravotnických zařízeních. Dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. lze při jejich použití násobně prodloužit dobu pravidelného malování prostor v nichž je poskytována zdravotní péče. Výrobce Protectam FN® za tímto účelem vydal "Potvrzení o antibakteriální účinnosti".

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. 1 litr nátěru postačuje k vytvoření 10 m2 antibakteriálního oxidačního povrchu (metoda - stříkání). Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem ProtectamFN®2. Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®3 . Na vytvoření 10 m2 oxidačního antibakteriálního povrchu potřebujeme 1/3 l. ProtectamFN®2 a 2/3 l. Protectam FN®3 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.