Proti cigaretovému kouři

Antibakteriální multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie). Pokud se aktivované vrstvy dotkne molekula nebo mikroskopická částice oxidovatelného materiálu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Dehet a další organické látky obsažené v cigaretovém kouři jsou velmi dobře oxidovatelné a proto je může fotokatalytická reakce rozložit.

Stěny a strop, které jsou opatřeny nátěrem PROTECTAM FN®, tak mohou fungovat jako vysoce účinná čistička vzduchu, která snižuje koncentraci dehtu i dalších nebezpečných a zapáchajících látek obsažených v cigaretovém kouři ve vzduchu místnosti. Čím větší plocha je opatřena FN® povrchem a čím větší energií ultrafialového světla je tento povrch nasvícen a čím intenzivnější je turbulence vzduchu v místnosti, tím účinněji tato nanočistička vzduchu funguje.

Strop a cca 50cm kolmých stěn od stropu, které jsou natřeny FN® dokážou nejenom účinně rozkládat cigaretový kouř a odstranit jedovaté a jinak nebezpečné a obtěžující látky v něm obsažené, ale také zachovat FN®ošetřené zdi dlouhodobě čisté. Zdi které nejsou natřeny FN® , na rozdíl od těch, kde je FN®povrch, rychle začínají žloutnout (viz. následující obrázek):

Kuřárna v domově pro seniory.  Plocha, která nebyla ošetřena nátěrem FN® , po několika měsících výrazně zežloutla.

Pokud se v místnosti kouří, je pach z cigaretového kouře odstraněn zpravidla do 20-30ti minut. V místnostech, kde se kouří pravidelně a jsou zde koberce, závěsy a čalouněný nábytek potažený látkou, však pach ze starého kouře nejde odstranit úplně, protože je do vzduchu místnosti dlouhodobě vylučován z textilií, do kterých se zasáknul. Dojde však k jeho výraznému snížení.

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. 1 litr nátěru postačuje k vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu (metoda - stříkání). Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem PROTECTAM FN®2. Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem PROTECTAMN FN®3 . Na vytvoření 10 m2 oxidačního antibakteriálního povrchu potřebujeme 1/3 l. PROTECTAM FN®2 a 2/3 l. PROTECTAM FN®3 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.