Proti černání zdí, fasád a střech

Bílé a světlé fasády domů, zdi, střechy a betonové konstrukce v průmyslových oblastech a doporavně zatížených lokalitách se začínají po relativně krátkém čase zanášet špínou z ovzduší znečistěného průmyslovými a dopravními imisemi. Po několika letech se dům s bělostnou elegantní fasádou změní v nevzhlednou umouněnou budovu. Odstranění špíny z povrchu fasády není jednoduchá ani levná záležitost. Na odstranění černého povlaku na povrchu fasády většinou nestačí jenom tlaková voda. Na pomoc musí nastoupit agresivní chemické prostředky. Povlak špíny je totiž tvořen smesicí prachových částic a sazí na nichž jsou nabaleny lepivé organické látky, které působí jeho pevné přilnutí k povrchu, na němž se špína usazuje. Bez pomoci chemických prostředku ho proto samotná tlaková voda není často schopna sama odstranit.

Při mytí fasády za pomoci tlakové vody a chemických prostředků dochází k narušování jejího povrchu a tím i ke zkracování její životnosti. 

Pokud jsou na fasádu naneseny jako svrchní nátěr suspenze PROTECTAM FN®, vytvoří se na jejich povrchu vysoce oxidační fotokatalytická vrstva. Tato vrstva, za přispění deního světla, účinně rozkládá lepivé organické látky, které udržují prach a saze na fasádě. Fasáda se pak sama čistí za přispění deště a větru. Samočistící schopnost FN® povrchu je dlouhodobá. Výrobce poskytuje na samočistící funkci FN® povrchu fasády garanci 10 let pro svislé plochy a 5 let na šíkmé plochy, které jsou vystaveny vyšší míře působení přirozených erozních vlivů. Fasádu není nutno nijak čistit. Nedochází k jejímu tmavnutí, ani změnám barevnosti. Povrchová FN® vrstva je inertní paropropistná. Dokonale chrání fasádu před degradujícím vlivem UV záření.

FN® nátěry se nanášejí jako svrchní nátěr na fasádovou barvu nebo na surový povrch. V každém případě musí tvořit finální povrchovou vrstvu. FN® jsou v základním provedení částečně transparentní se zakalením do bíla a na vytvořeném povrchu vytvářejí poloprůhledný do bíla zakalený povlak. Barevný odstín tohoto povlaku umí výrobce částečně tónovat do velmi světlých pastelových odstínů:  

Vhodným podkladem pro aplikaci funkčních nátěrů PROTECTAM FN® jsou silikátové a akrylátové omítky, surový beton, cihly a další neglazovaná keramika, kámen.

          Rozdíl mezi fasádou neošetřenou (vlevo) a ošetřenou (vpravo) FN®             Rozdíl mezi FN® ošetřenou a neošetřenou částí střechy z pálených

          (po šesti letech).                                                                                je po pěti letech zcela zřejmý.

                  

Fasáda domu Villa Bianca, která byla ošetřena FN®, a je obložená bílým vápencem, zůstane, i po deseti letech (na dopravně exponovaném místě v Praze 6), krásně čistá a bílá.                                                                   

                                        

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem Protectam FN®1 . Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®2. Na vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu potřebujeme 1/3 l. Protectam FN®1 a 2/3 l. Protectam FN®2 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.