Proti alergiím

Antibakteriální multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie). Pokud se aktivované vrstvy dotkne molekula nebo mikroskopická částice oxidovatelného alergenu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek.

Stěny a strop, které jsou opatřeny nátěrem PROTECTAM FN®, tak mohou fungovat jako vysoce účinná čistička vzduchu, která snižuje koncentraci alergenů ve vzduchu místnosti. Čím větší plocha je opatřena FN® povrchem a čím větší energií ultrafialového světla je tento povrch nasvícen, tím účinněji tato nanočistička vzduchu funguje. 

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. 1 litr nátěru postačuje k vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu (metoda - stříkání). Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem PROTECTAM FN®2. Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem PROTECTAMN FN®3 . Na vytvoření 10 m2 oxidačního antibakteriálního povrchu potřebujeme 1/3 l. PROTECTAM FN®2 a 2/3 l. PROTECTAM FN®3 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.