Potřeby pro aplikaci FN

Multifunkční nátěry FN® je možno stříkat nebo nanášet válečkem či štětcem.

STŘÍKÁNÍ

Nejvhodnější metodou je stříkání. Zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole typu HVLP s tryskami určenými pro lakýrnické práce

Možné poloprofesionální přístroje:

např.:    Wagner W550 (pro aplikaci FN nejběžněji používaná stříkací pistole v ČR)     

                                  

Využití jiných typů zařízení je možné.

Zcela nevhodné jsou mechanické rozprašovače a postřikovače. Kapénky, které vytvářejí jsou totiž příliš velké a nástřik s nimi je pak nekvalitní.

 

NANÁŠENÍ VÁLEČKEM

Pro nanášení válečkem jsou vhodné nízké (výška vlasu do 4 mm) lakýrnické válečky v délkách do 150 mm:

 

        molitanové                                     plyšové                                     velurové 

Pro nanášení válečkem je nezbytná také vanička, do níž se naleje menší množství dobře promíchaného FN nátěru a váleček se pak před natíráním dobře vymačká na profilované části, aby nebyl příliš mokrý a nátěr nestékal.

NANÁŠENÍ ŠTĚTCEM

Použití štětce je účelné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem. Štětec je vhodný například na nátěr střechy z pálené nebo betonové krytiny. V tomto případě se nejlépe osvědčila "klasická" hranatá malířská štětka.

OCHRANNÉ FÓLIE A LEPÍCÍ PÁSKY

Plochy, které nejsou ošetřovány sanační suspenzí FN® a předměty v místnostech, kde se suspenze nanáší, je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének sanační suspenze FN®  na povrchu ploch a předmětů a jejich následnému zašpinění. 

           mikroténová zakrývací fólie                      malířská páska

    použití zakrývací fólie před aplikací FN