Nasvícení UV světlem

 

K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené sanační suspenzí FN® dopadalo denní světlo, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). 

Některé firmy uvádějí, že mají fotokatalytické nátěrové hmoty s takovým typem fotokatalyzátoru (nanočástic TiO2), který funguje i ve viditelné části světelného spektra. Takové tvrzení neodpovídá skutečnosti. Na světě neexistuje žádná fotokatalytická nátěrová hmota, v níž je fotokatalyzátorem TiO2, která by byla schopna zajišťovat efektivní fotokatalýzu ve vlnových délkách nad 380 nm! 

Venku (v exteriéru) je po celý rok (včetně zimních měsíců) v denním světle (i ve stínu), obsaženo takové množství UV záření, které zajišťuje plný fotokatalytický čistící výkon nátěrové vrstvy vytvořené suspenzí PROTECTAM FN.  Uvnitř budov, v interiérech, je však situace odlišná. V řadě prostor není denní světlo žádné a tam, kde jsou okna, proniká přes jejich skla jen velmi málo ultrafialového záření. Chceme-li zajistit dobrou funkčnost fotokatalytického nátěru i v interiéru, kde není dostatek UV záření z denního světla, je nezbytné, aby jím natřená plocha byla nasvícena ultrafialovým světlem o vlnové délce 355 - 375 nm (UVA). Ultrafialové světlo o kratších vlnových délkách sice aktivuje fotokatalytický proces také, ale při jeho použití múže dojít k poškození zdraví. Proto použití UV zdrojů označovaných jako UVB a UVC nedoporučujeme. 

Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2. Čím vyšší je intenzita UV záření dopadajícího na fotokatalytickou plochu, tím lépe je její povrch schopen rozkládat škodliviny ve vzduchu a likvidovat mikroorganismy. Všeho moc škodí. To platí i pro použití UVA záření, jehož intenzitu bychom neměli zvyšovat nad 2W/1m2. Stejně tak je důležité dodržovat pokyny výrobců světelných zdrojů a dbát, aby, při použití UVA svítidel s vysokým výkonem, bylo světlo směřováno na plochy natřené FN a nesvítilo přímo do očí lidí.

Světelné UVA zdroje je možno zakoupit ve speciálních prodejnách a na internetu. Nejčastěji jsou používány aktinické UVA zářivky vydávající modrobílé světlo nebo "černé" (Black Light) zářivky vydávající UVA záření v neviditelné části spektra.Kromě zářivek lze využívat i některé druhy speciálních výbojek

     

  a LED diody 

  

které produkují UVA záření v doporuičených vlůnových délkách od 350 - 368 nm.

Pro efektivní nasvícební je důležité věnovat pozornost výběru vhodného svítidla do něhož je umístěna zářivka nebo jiný UVA světelný zdroj.  Zdroj UV světla by neměl být zakrytý skleněným nebo plastovým krytem, které většinou (pokud nejde o speciální materiál) odstíní značnou část UV záření. Svítidlo by mělo také obsahovat hliníkový reflektor, protože reflektory ze želaza a jiných materiálů UV špatně odrážejí, nebo jej pohlcují.  Tím se pak připravujeme o potřebný světelný výkon.

Příklady nasvícení UVA: