Který výrobek FN koupit?

Funkční nátěry PROTECTAM FN® (FN) nacházejí velmi široké uplatnění. Vysoce oxidační povrch plochy, která je natřena FN (FN povrch) umožňuje účinně řešit celou řadu problémů s nimiž se potýkáme v nejrůznějších oblastech praxe.

FN povrch aktivovaný ultrafialovým světlem předně rozkládá velmi účinně převážnou většinu nebezpečných a obtěžujících látek obsažených ve vzduchu. Proces rozkladu je založen na využití fyzikálního jevu - fotokatalýzy. Vzhledem k vysoké účinnosti, s jakou tento proces probíhá, je tak možno přeměnit plochy natřené FN ve vysoce účinnou, bezporuchovou, bezúdržbovou a nízkonákladovou  čističku vzduchu . FN představují absolutně nejúčinnější nátěrovou hmnotu s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Testy provedené nezávislými laboratořemi potvrdily, že co se týká fotokatalytické účinnnosti (tj. i schopnosti čistit vzduch), předstihují FN všechny konkurenční produkty padesáti až stonásobně.

Aktivovaný FN povrch také účinně likviduje viry, bakterie, plísně a kvasinky. Testy zdravotnikých ústavů potvrdily, že dosahuje účinnosti chemických antibakteriálních prostředků. Na rozdíl od nich si však svoji účinnost zachovává dlouhodobě a navíc si proti jeho působení nedokážou mikroorganismy vybudovat imunitu. FN plocha navíc dokáže v interiéru aktivně snižovat koncentrace mikroorganismů obsažených ve vzduchu místností. Tím se snižuje riziko přenosu virových i bakteriálních nákaz

Schopnost aktivovaného FN povrchu rozkládat molekuly a mikroskopické částice nejrůznějších látek, které se ho dotknou, tím, že spustí jejich oxidační reakci se vzdušným kyslíkem propůjčuje plochám ošetřeným FN samočistící vlastnosti. FN povrch také zamezuje usazování a růstu plísní, zelané řasy a kvasinek. Toho je možno využít například při ochraně fasád a střech před jejich černáním v důsledku toho, že se na nich usazují saze a další špína ze znečistěného ovzduší, nebo proti porůstání plísněmi a zelenou řasou.

Pro řešení konkrétních problémů byly vyvinuty tři základní typy funkčních nátěrů PROTECTAM FN® ( FN1, FN2 a FN3). Ty je možno, kombinovat. Vhodné typy nátěru a jejich kombinaci je nutno volit s přihlédnutím ke konkrétnímu účelu k němuž mají sloužit a podmínkám aplikace.  

Vyberte co chcete použitím FN řešit:

 

1. Chci se bránit proti:

/ virům, bakteriím a infekcím / proti alergenům / proti plísním a kvasinkám / cigaretovému kouři / zápachu a zatuchlině / černání (zašpinění) zdí, fasád a střech / plísním, zelené řase, mechům a lišejníkům na fasádě nebo střeše / smogu a imisím nebezpečných látek /

2. Zajištění umělého UV nasvícení

3. Pomůcky k nanášení FN